Datum: 04/03/2020

Reanimatie is een combinatie van borstcompressies en kunstmatige beademing. Beademen tijdens een reanimatie verhoogt op significante wijze de overleving van slachtoffers van een hartstilstand buiten het ziekenhuis.

Het aanleren van de techniek om een slachtoffer te beademen is dan ook een essentieel deel van de Eerste Hulp opleidingen.

Vermits actueel het SARS-CoV-2 (Coronavirus) een speciale situatie heeft gecreëerd, moeten we uiteraard de meest elementaire maar belangrijke principes van preventie in acht nemen om de verspreiding van dat virus via de BLS-cursussen tegen te gaan.

Wij vragen uitdrukkelijk dat personen die symptomen van een coronavirusinfectie vertonen niet deelnemen aan de opleidingen, conform de richtlijnen van FOD Volksgezondheid.

Tijdens de opleidingen worden maatregelen genomen om verspreiding tegen te gaan. Zo zal de beademingstechniek gedemonstreerd worden, maar zullen de deelnemers enkel het vrijmaken van de luchtwegen oefenen en niet het beademen zelf. Dit betekent dat zij hun mond niet op de mond van de oefenpop plaatsen. De instructeur zal tijdens de opleiding echter steeds de nadruk op het belang van de beademing leggen.

Er zal aan de deelnemers gevraagd worden om de handen te ontsmetten na elke oefening.

De Nestor past deze maatregelen toe op aanbeveling van de Belgian Resuscitation Council.

logo De Nestor klein zwartTerug naar Nieuwsoverzicht