winteropleidingDe bouwsector heeft een aantal opleidingsstelsels waarmee opleidingen goedkoper georganiseerd kunnen worden. De winteropleidingen zijn hiervan één mogelijkheid. Bekeken naar kostprijs is dit opleidingsstelsel het goedkoopste opleidingsstelsel. De bedoeling van de winteropleidingen is om de arbeiders in tijden van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer de arbeiders de mogelijkheid te bieden om zich bij te scholen.

Bouwunie heeft met verschillende opleidingscentra samenwerkingsakkoorden afgesloten waar (winter)opleidingen gevolgd kunnen worden. Bedrijven kunnen bij De Nestor terecht voor het volgen van winteropleidingen. Meer info?

Voordeel voor de werkgever?

  • U betaalt geen loon.
  • Constructiv komt gedeeltelijk tussen bij de opleidingskost:
    5 euro voor een theoretische opleiding en 10 euro voor een praktische opleiding.

Voordeel voor de werknemer?

Bovenop de werkloosheidspremie uitgekeerd door RVA, ontvangt de arbeider een premie van 40 euro én een aanvullende vergoeding bouw van Constructiv. Op die manier is er geen loonverlies.

Wat zijn de voorwaarden?

  • De arbeider-cursist behoort tot het paritair comité 124.
  • De opleiding gaat door in de periode van 1 december tot 31 maart.
  • De winteropleiding staat vermeld als een geplande opleiding binnen het bedrijfsopleidingsplan (BOP) van FVB-Constructiv, duurt minimum 8 uur en wordt ingepland tijdens de week.
  • Het bouwbedrijf dient de betrokken arbeiders in tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer te plaatsen volgens de geldende procedures opgelegd door RVA (ook al is dit niet verantwoord door de weersomstandigheden).
  • De arbeider kan tot maximum 160u opleiding (4 weken) volgen binnen dit systeem. Dit komt bovenop de uren die al in een ander stelsel (vb weekdagopleiding) werden gevolgd.
  • De opleiding moet doorgaan via een structureel erkend opleidingscentrum. Bouwunie is hiervoor erkend en werkt als excellentiepartner samen met tal van andere opleidingspartners.