Een aantal jaar geleden kwamen de sociale partners overeen om een stukje van de bruto loonmassa te besteden aan de vorming en tewerkstelling van risicogroepen. Om uitvoering te geven aan sectorgerichte vormingsafspraken (vastgelegd per CAO) werden er fondsen opgericht, die het budget afkomstig van deze bijdragen beheren. Het bestuur van die fondsen is in handen van een sociale partner.

Het globale doel van de sectorfondsen is het mee mogelijk maken dat er binnen de betreffende sector voldoende en goed geschoolde werknemers werkzaam zijn.
Hiertoe worden binnen elk fonds van een specifieke sector acties ontwikkeld naar leerlingen uit het regulier onderwijs, werknemers en werkzoekenden, en wordt begeleiding aan de werkgever voorzien. In het kader van de sectorconvenants die sectoren via de sectorfondsen met de Vlaamse overheid afsluiten worden er ook acties voorzien om de diversiteit en de evenredige arbeidsdeelname binnen sectoren te bevorderen.

De acties kunnen omvatten: het verstrekken van kostenloze opleiding, sectorspecifieke subsidies of premiestelsels voor de financiering van competentieontwikkeling, info en advisering (inzake opleiding, kwaliteitsbewaking, financieringsmogelijkheden voor vorming, …), het aanreiken van instrumenten (voor de ontwikkeling van opleidingsplannen, voor de detectie van opleidingsbehoeften, …) en het ontwikkelen en/of ter beschikking stellen van databanken, didactisch materiaal, enz….

(bron: www.serv.be)(bron: www.werk.be/beleidsthemas/sectoren/sectorconvenants/sectorfondsen)