U kunt uw subsidieaanvraag altijd stopzetten. Een stopzetting wordt aangevraagd via de website waar u de reden moet opgeven waarom u uw project wenst te stoppen.Samen met uw online stopzettingsaanvraag moet u steeds een stavingsdocument opsturen naar het Agentschap Ondernemen.

U heeft nog niets uitbetaald aan uw dienstverlener

Aangezien u nog geen subsidie heeft uitbetaald aan uw dienstverlener kan uw subsidieaanvraag op eenvoudig verzoek worden geannuleerd. U dient hiervoor een stopzettingsaanvraag via de website in.
Aansluitend dient u de stopzetting schriftelijk te bevestigen. U stuurt hiervoor een brief op hoofdingpapier van de onderneming met vermelding van uw projectnummer en de reden van uw stopzettingsaanvraag naar:

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Team kmo-portefeuille
Koning Albert-II laan 35, bus 12
1030 Brussel

of fax: 02/553.37.41 of kmo-portefeuille@vlaanderen.be
Opgelet, een stopzetting van een subsidieaanvraag ontslaat u niet automatisch van uw contract met uw dienstverlener!

Uw stopzettingsaanvraag wordt verwerkt binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van uw brief of mail. Van zodra uw project is stopgezet wordt uw eigen aandeel van het projectbedrag aan u teruggestort. Het subsidieaandeel van het projectbedrag wordt opnieuw toegevoegd aan uw portefeuille indien de stopzetting gebeurt in hetzelfde kalenderjaar als de subsidieaanvraag.

U heeft reeds een betaling gedaan maar nog niet het volledige saldo opgebruikt

In een aantal welomschreven situaties kunt u uw project altijd laten stopzetten en krijgt u uw eigen aandeel terug zelfs als er al subsidie is uitbetaald aan uw dienstverlener:

 • de stopzetting van de activiteit van de onderneming mits een van de volgende twee documenten voorgelegd wordt:
  • een kopie van de verklaring van stopzetting, ingediend bij de Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen;
  • een kopie van de akte van ontbinding bij vennootschappen;
 • de stopzetting van de activiteit van de dienstverlener mits een van de volgende twee documenten voorgelegd wordt:
  • een kopie van de verklaring van stopzetting, ingediend bij een Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen;
  • een kopie van de akte van ontbinding of van vereffening bij vennootschappen;
 • overlijden of ongeval met een volledige arbeidsongeschiktheid tot gevolg, mits een overlijdensakte of een doktersattest wordt voorgelegd, van:
  • de bedrijfsleider of eigenaar van een eenmanszaak of zijn meewerkende echtgenoot of echtgenote;
  • de hoofdaandeelhouder van een vennootschap die de dagelijkse leiding waarneemt van de onderneming;
 • het project is afgewerkt en heeft minder gekost dan oorspronkelijk voorzien indien
  • de facturen samen met het ondertekende stopzettingsaanvraagformulier kan worden voorgelegd;

In alle andere gevallen kunt u uw project enkel stopzetten en uw eigen aandeel terugkrijgen na terugbetaling van de reeds uitbetaalde subsidie.
Stel dat u uw samenwerking met uw dienstverlener halverwege de adviesopdracht wenst te beëindigen zal uw project pas worden stopgezet nadat u de reeds uitbetaalde subsidie heeft terugbetaald aan de Vlaamse overheid.

 • U vraagt de stopzetting aan via de website en aanvullend stuurt U een stopzettingsaanvraagformulier met vermelding van uw projectnummer en de reden van uw stopzettingsaanvraag naar de kmo-portefeuille.
 • Het team kmo-portefeuille zal u vervolgens een terugvorderingsbrief bezorgen waarin de betaalgegevens vermeld staan.
 • Uw project wordt stopgezet nadat u de betaling aan de administratie correct hebt uitgevoerd.

U heeft het volledige projectsaldo al betaald aan uw dienstverlener maar de opleiding wordt geannuleerd door de dienstverlener

In de praktijk gebeuren de betaalopdrachten via de portefeuille veelal vóórdat de opleiding is gestart en dit ter bevestiging van de inschrijving.

Probleem: opleidingen worden geannuleerd indien er bv. te weinig deelnemers zijn.

Indien de geannuleerde opleiding niet meer opnieuw georganiseerd wordt kunt u uw eigen aandeel terugkrijgen mits voorlegging van een annulatiebewijs, opgemaakt door uw dienstverlener. Uw eigen aandeel zal teruggestort worden nadat uw dienstverlener het onterecht uitgekeerde bedrag heeft terugbetaald.

Merk op dat uw steunplafond verminderd wordt met de reeds uitbetaalde subsidie; m.a.w. het teruggestorte subsidiebedrag wordt niet opnieuw vrijgegeven.

Indien de geannuleerde opleiding op een later tijdstip terug georganiseerd wordt en u hieraan deelneemt bent u niet verplicht om een annulatiebewijs op te sturen en kan de gegeven betaalopdracht gebruikt worden voor de volgende opleiding.

Document downloaden