Praktisch

 • De docent …
  • zal 15 à 30 minuten voor aanvang van de opleiding aanwezig zijn;
  • brengt laptop en beamer mee;
  • zorgt voor het nodige les- en oefenmateriaal;
  • voorziet alle documenten.
 • De duur van de opleiding …
  • is gewoonlijk van 08:30 tot 16:30, maar afwijking zijn vooraf in overleg mogelijk. Raadpleeg hiervoor uw bevestiging.
  • pauzes worden als volgt verdeeld: één pauze van 15 minuten in de voor- en in de namiddag. Een pauze van 30 minuten over de middag
  • is zoals overeengekomen, maar ook vaak wettelijk vastgelegd. Iedere deelnemer dient dan ook de volledige duur van de opleiding aanwezig te zijn. De docent kan en mag hier geen afwijkingen op toestaan. Personen die te laat aankomen, vroeger weggaan of de opleiding slechts gedeeltelijk meevolgen, zullen als afwezig worden beschouwd.

Leslokaal

 • Het leslokaal dient proper en voldoende groot te zijn, met tafels en stoelen voor iedere deelnemer. Voor de meeste opleidingen geven wij de voorkeur aan de klassieke klassikale opstelling.
 • Voor het theoretische gedeelte van een opleiding wordt vaak gebruik gemaakt van een diapresentatie. Het leslokaal moet dan ook de mogelijkheid bieden om deze te projecteren: blanco muur of projectiescherm, en de mogelijkheid om te verduisteren of het licht te dimmen.
 • Hou er rekening mee dat bij bepaalde opleidingen voldoende ruimte moet zijn voor praktijkoefeningen. Denk bijvoorbeeld aan EHBO, evacuatie & Brand, heffen & tillen, enz.
 • Het leslokaal maakt deel uit van de werkvloer, het is dan ook niet toegestaan te roken tijdens de opleidingen.

Arbeidsmiddelen

 • Wanneer arbeidsmiddelen worden gebruikt voor de praktische oefeningen, dienen deze in goede staat te zijn. De docent zal voor aanvang van de praktische proeven dit nagaan aan de hand van een checklist.
 • Arbeidsmiddelen die moeten beschikken over een geldig attest van een EDTC zullen enkel gebruikt worden wanneer dit attest kan voorgelegd worden.
 • Er moet steeds een handleiding bij de machines aanwezig zijn.

Catering

 • Wanneer catering wordt voorzien voor de deelnemers, willen wij vragen of dit ook voor de docent kan worden voorzien. Graag vernemen wij dit voor aanvang van de opleiding.
 • Het gebruik van alcoholische dranken is noch tijdens de opleiding, noch tijdens de pauze’s toegestaan

Terug naar overzicht praktische informatie

Document downloaden