Tijdens de opleidingen “brandbestrijdingsdienst” en “brand & evacuatie (kleine blusmiddelen) wordt gebruik gemaakt van simulaties. Deze simulaties werken met open vlam op basis van vloeibaar gemaakte petroleumgassen (butaan, propaan) of een brandgel / pasta op basis van ethanol / alcohol gemengd met water en een verdikkingsmiddel. Daarnaast worden ook rookmachines gebruikt op basis van thriethylene glycol.

Vuurvergunning

Wanneer derden in uw bedrijf aan de slag gaan met hittepunten, vuur of open vlam, is het wettelijk verplicht om informatie uit te wisselen met als doel brand of explosie te voorkomen. Een vaak gebruikt instrument is de “vuurvergunning”. Dit document bevat de nodige informatie die nodig is om op een verantwoorde manier de werken uit te voeren. De vuurvergunning dient opgesteld te worden door het bedrijf waar de werken (lees: opleiding) wordt uitgevoerd. Heeft u vragen over het opmaken van een vuurvergunning, kan u steeds terecht bij één van onze preventieadviseurs via de contactpagina.

Preventieve maatregelen

Bij iedere in-company opleiding voorziet De Nestor:

  • 1 ABC poeder blusser 6 kg
  • 1 blusdeken (groot)
  • 1 EHBO kit

De docenten zijn geschoold in het gebruik van de simulaties en blusmiddelen. De simulaties op basis van gas worden automatisch uitgeschakeld bij het loslaten van de bedieningshendel. De simulaties met brandgel / pasta zijn beperkt in omvang en eenvoudig te doven. Bij omvallen van een simulatie blijft de omvang van het vuur beperkt en is het wederom makkelijk te doven.

Voor aanvang van de oefeningen bakent de docent de oefenzone en een veilige zone af. Enkel de docent en de deelnemer die betrokken is bij de oefening mogen zich in de oefenzone bevinden. De anderen observeren de oefening van uit de veilige zone.

De docent beschikt over een telefoontoestel waarmee hij verantwoordelijken en/of hulpdiensten kan verwittigen.

Contact bij vragen of incidenten: De Nestor vzw – 09 375 31 69

Brandmeldcentrale

Het gebruik van simulaties kan zorgen voor een detectie door de brandmeldcentrale. Het is dan ook noodzakelijk dat tijdens de opleiding iemand aanwezig is die de brandmeldcentrale kan bedienen.