Op deze pagina kan je de spelregels vinden voor het annuleren of verplaatsen van een inschrijving in een open opleiding, of van een boeking voor in-company opleiding. Voor de praktijkopleidingen in het kader van de nascholingen vakbekwaamheid gelden specifieke regels. Verder vind je ook de wat de afspraken zijn met betrekking tot te laat komen.

Deze spelregels werden aangepast naar aanleiding van de COVID-19 pandemie en houden rekening met de regel dat wie symptomen vertoont beter niet deelneemt aan een opleiding. Symptomen zijn: hoesten, extreme vermoeidheid, verlies van geur of smaak, koorts (lichaamstemperatuur hoger dan 37,3° C).

Je bent ingeschreven voor een opleiding maar …

… je kan niet aanwezig zijn en wil jouw inschrijving verplaatsen naar een andere datum.

Kijk op het opleidingsportaal wanneer de opleiding van jouw keuze nog eens doorgaat. Kies een andere datum. Neem contact op met De Nestor (administratie@denestor.be) om de opleiding te verplaatsen.

Een inschrijving verplaatsen is gratis en kan tot 15 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding. De verplaatsing is pas definitief na bevestiging door De Nestor. Een inschrijving die werd verplaatst, kan niet meer gratis geannuleerd, verplaatst of gewijzigd worden.

… je kan niet aanwezig zijn en wil jouw inschrijving annuleren.

Neem contact op met De Nestor (administratie@denestor.be) om de opleiding te annuleren. Een inschrijving annuleren kan gratis tot 15 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding. Nadien, tot een uur voor aanvang, wordt 30% van de oorspronkelijke opleidingskost aangerekend. Annuleer je later, blijft de volledige opleidingskost verschuldigd.

… je kan niet aanwezig zijn en wil je laten vervangen.

Neem contact op met De Nestor (administratie@denestor.be) om de gegevens van jouw vervanger door te geven. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

… je komt niet opdagen of verwittigt buiten de beschreven termijnen.

Dat is natuurlijk niet echt fijn en zorgt voor bijkomende kosten. Wij hebben een plaats voor jou gereserveerd en dus blijft de volledige opleidingskost blijft verschuldigd.

Je hebt een in-company / intra-muros opleiding geboekt maar ….

… je wil de opleiding verplaatsen naar een andere datum.

Neem contact op met De Nestor (administratie@denestor.be) om de opleiding te verplaatsen.

Een opleiding verplaatsen is gratis tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding. De verplaatsing is pas definitief na bevestiging door De Nestor. Een opleiding die werd verplaatst, kan niet meer geannuleerd worden. Wordt de opleiding later verplaatst dan zal tot 48h00 voor de opleidingsdag 50% van de oorspronkelijke kost extra aangerekend worden. Verplaats je later dan wordt de volledige opleidingskost aangerekend.

… je wil de opleiding annuleren.

Neem contact op met De Nestor (administratie@denestor.be) om de opleiding te annuleren. Een opleiding annuleren kan gratis tot 14 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding. Annuleer je later, tot 48h00 voor de opleidingsdag, wordt 50% van de oorspronkelijke opleidingskost aangerekend. Daarna wordt de volledige opleidingskost aangerekend.

… de dag zelf kan de opleiding zonder verwittigen niet doorgaan.

Dit is voor niemand prettig en zorgt voor bijkomende kosten. Wij hebben een docent voor je gereserveerd en dus blijft de volledige opleidingskost verschuldigd.

 

Volgende afspraken gelden zowel voor de open, als de in-company opleidingen:

Je komt te laat op een opleiding

Omwille van de COVID-19 preventiemaatregelen dient het tijdslot voor aanvang van de opleiding strikt gerespecteerd te worden. Toegang tot de opleiding kan vanaf 15 minuten voor aanvang van de opleiding tot aanvang van de opleiding. Wie later komt, zal niet meer tot de opleiding worden toegelaten, maar blijft de opleidingskost volledig verschuldigd. Te laat komen maakt het immers onmogelijk om de preventieve maatregelen met betrekking tot reiniging en ontsmetting correct uit te voeren.

Voor de nascholingen vakbekwaamheid gelden echter specifieke regels die opgelegd worden door de overheid.

In-company opleidingen: nascholingen vakbekwaamheid

Wie meer dan 15 minuten te laat komt (na aanvang van de opleiding, of na een pauze), zal niet meer kunnen deelnemen aan de opleiding en dus geen kredietpunten kunnen verwerven. Administratief zal dit beschouwd worden als afwezigheid zonder verwittigen. De volledige opleidingskost blijft dan verschuldigd.

Voor personen die beslissen om alsnog deel te nemen aan de opleiding, zal geen getuigschrift uitgereikt kunnen worden.

Wie hier vragen over heeft kan terecht bij het Departement Mobiliteit & Openbare Werken. https://www.mow-contact.be/contactformulier.php

Annuleren of verplaatsen van praktijkopleidingen in het kader van de nascholingen vakbekwaamheid

Door het individuele karakter van de praktijkopleidingen (defensief rijden) gelden andere regels voor het verplaatsen of annuleren van deze opleidingen. Een opleiding defensief rijden verplaatsen of annuleren kan slechts kosteloos tot 1 maand voor aanvang van de (theorie)opleiding. Werd de opleiding binnen deze termijn geboekt, dan is verplaatsen of annuleren niet meer mogelijk en blijft de opleidingskost hoe dan ook verschuldigd. Dit geldt ook voor personen die afwezig zijn of wiens praktijkgedeelte niet kan worden uitgevoerd door één van de opschortende voorwaarden (zoals geen geldig rijbewijs, geen geldig keurings- of verzekeringsbewijs, voertuig met gebreken, …).

Medisch getuigschrift

Wij maken geen onderscheid tussen de mogelijke redenen voor annulering. Dit betekent dat een medisch getuigschrift geen grond is om af te wijken van deze spelregels.