WETTELIJK KADER ADR

Het ADR verdrag regelt het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Dat verdrag is omgezet in een Europese richtlijn en die is van toepassing op alle vervoer op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Worden de vrijstellingsgrenzen bepaald in het ADR verdrag overschreden? Dan moet iedereen die gevaarlijke stoffen vervoert over een opleidingsgetuigschrift beschikken, wat ook de MTM is van het voertuig.

De opleiding bij De Nestor is een goede voorbereiding op het examen

ADR OPLEIDINGEN VOOR VRACHTWAGENCHAUFFEURS

ADR opleidingen voor vrachtwagenchauffeursDe ADR opleiding is zo opgebouwd dat de deelnemers door (herhalings)oefeningen hun weg leren te vinden in de basishandboeken en de numerieke lijst. Het snel en gemakkelijk terugvinden van informatie is een onmisbare vaardigheid om te slagen in het examen. Het is ook een noodzaak bij het uitoefenen van het beroep van ADR chauffeur. Tijdens de opleidingen vrachtwagenchauffeurs vullen we de theorie uitgebreid aan met voorbeelden uit de praktijk. Het aanleren van correct gedrag in noodsituaties maakt deel uit van de basisopleidingen.

OPLEIDINGEN VOOR BEDIENDEN EN MAGAZIJMEDEWERKERS

We stemmen de opleidingen voor bedienden en magazijnmedewerkers volledig af op de behoeften van jouw onderneming. We kunnen de ADR opleiding in groep op je bedrijf organiseren, maar jij en je collega’s kunnen uiteraard ook deelnemen aan de open opleidingen.

De ADR opleidingen kunnen gecombineerd worden met “spill response trainingen” in het kader van de verplichtingen van art. VI.1-27 van de Codex

Basisopleidingen

  • Collivervoer
  • Colli- en tankvervoer
  • Vloeibare brandstoffen

Bijscholingscursussen

  • Collivervoer
  • Colli- en tankvervoer
  • Vloeibare brandstoffen

itlbNa hun opleiding bewijzen ADR chauffeurs hun kennis door middel van een examen dat het ITLB (Instituut voor wegtransport en logistiek) provinciaal organiseert.  Je vindt de examendata hier.

ADR & VAKBEKWAAMHEID

Tot vandaag is de ADR opleiding niet gekoppeld aan de nascholingen vakbekwaamheid. Voor chauffeurs die goederen vervoeren onder de vrijstellingen in het ADR bestaat er wel een vakbekwaamheidsopleiding. Meer informatie over de vakbekwaamheidsopleiding vind je hier.