Tachograaf: vrijstellingen

Tachograaf: vrijstellingen

In de Europese en nationale wetgeving omtrent het gebruik van de tachograaf zijn een aantal vrijstellingen opgenomen. Wanneer je van deze vrijstelling wil gebruik maken, moet bij de keuring van het voertuig verklaard worden dat het voertuig niet is onderworpen aan de verplichting om een tachograaf te gebruiken. De hierna volgende informatie werd overgenomen uit […]