Voertuig

De praktische opleidingen, “defensief rijden” en “economisch rijden” worden uitgevoerd met het voertuig van de klant, tenzij anders overeengekomen.

Het gebruikte voertuig moet technisch en administratief in orde zijn. Het nazien van het voertuig maakt integraal deel uit van de opleiding omdat dit een voorwaarde is voor defensief rijden. Als leidraad wordt hiervoor de checklist voertuig gebruikt. Deelnemer en docent ondertekenen deze gezamenlijk na nazicht van het voertuig.

Cabine

Het voertuig moet beschikken over twee zitplaatsen. Eén voor de bestuurder en één voor de docent. Beide zitplaatsen moeten over correct werkende veiligheidsgordels beschikken.

Technisch

De docent gaat tegelijkertijd met de deelnemer na of het voertuig in orde is. De controle omvat volgende punten

 • Lichten
 • Richtingaanwijzers
 • Geluidstoestel
 • Parkeerrem
 • Spiegels
 • Koetswerk
 • Banden
 • Lading
 • Tachograaf

Administratief

De docent gaat na of volgende documenten aanwezig zijn en waar van toepassing, of deze nog geldig zijn.

 • Verzekeringsbewijs
 • Keuringsbewijs (inclusief technische fiche of identificatierapport)
 • Kentekenbewijs

Lading

Het voertuig moet geladen zijn. De lading moet ofwel minstens de helft van het laadvermogen bedragen, ofwel minstens de helft van de gebruikelijke lading.

Opschortende vaststellingen

Het praktijkgedeelte kan niet aangevat worden:

 • Het voertuig vertoont gebreken waardoor de veiligheid op de weg acuut in gevaar wordt gebracht.
 • Het voertuig is niet verzekerd.
 • Het voertuig heeft geen geldig keuringsbewijs.

Deelnemer

De deelnemer moet administratief en fysisch in orde zijn om het praktijkgedeelte te mogen aanvatten. Als leidraad wordt hiervoor de checklist deelnemer gebruikt. Deelnemer en docent ondertekenen deze gezamenlijk na nazicht van het voertuig.

Fysisch

De docent gaat na of de deelnemer in staat is om de opleiding aan te vatten. De deelnemer ondertekent een verklaring met betrekking tot:

 • Beperkingen / ziektes
 • Medicatie
 • Alcohol / drugs

Administratief

De docent gaat na of volgende documenten aanwezig zijn en waar van toepassing, of deze nog geldig zijn.

 • Rijbewijs
  Geldigheidsdatum algemeen, medische schifting
 • Identiteitskaart
 • Bestuurderskaart

Opschortende vaststellingen

Het praktijkgedeelte kan niet aangevat worden:

 • De deelnemer vertoont tekenen van intoxicatie / dronkenschap.
 • De deelnemer neemt medicatie die van invloed is op het besturen van een voertuig.
 • De deelnemer is niet in staat om alle handelingen uit te voeren om het voertuig onder controle te houden.
 • Het rijbewijs is vervallen (medische schifting, geldigheidsdatum algemeen)

EG VERORDENING 561/2006

De opleiding mag niet gecombineerd worden met andere activiteiten (zoals laden, lossen, voertuigen of documenten afhalen, enz). Er gelden specifieke regels voor het gebruik van de tachograaf. Deze staan beschreven in het document dat kan gedownload worden onderaan deze pagina.

Respect

 • Respect vormt de basis van het samenzijn tijdens een opleiding. Om van de opleiding een aangename ervaring te maken, vragen wij respect voor de collega-cursisten, de docenten en de medewerkers van het opleidingscentrum. Vrijheid van meningsuiting geeft ons niet het recht om een ander bewust te beledigen. Wij zullen geen enkele vorm van racisme of discriminatie tolereren.

Terug naar overzicht praktische informatie

Document downloaden