Missie

Een wezenlijke, maatschappelijke bijdrage leveren aan welzijn en veiligheid in de breedste zin van het woord.

maatschappelijkebijdrage

Visie

Daartoe wil De Nestor zich profileren als kenniscentrum ten dienste van haar partners in het vervullen van die maatschappelijke opdracht: docenten, bedrijven, werkgevers, andere opleidingscentra, werknemers en de overheden.

Een kenniscentrum wil zeggen dat:

  • De Nestor de meest recente regelgeving betreffende de inhouden van de cursussen in haar bezit heeft en op de voet volgt;
  • De Nestor recente didactische ontwikkelingen op de voet volgt en aanbiedt aan haar docenten;
  • De Nestor haar cursusaanbod op een systematische manier monitort en aanpast;
  • de docenten die samenwerken met De Nestor experts zijn in het vakgebied waarin ze doceren;
  • de docenten die samenwerken met De Nestor zich didactisch professionaliseren in functie van het leereffect op de cursisten;
 • De Nestor zijn expertise ten dienste stelt van haar partners en organisaties begeleidt in het bevorderen van de arbeidsveiligheid en de verkeersveiligheid van haar werknemers.

De Nestor is slechts in staat deze maatschappelijke opdracht te vervullen wanneer de organisatie ook financieel gezond is. Dat wil zeggen dat:

  • De Nestor als organisatie haar processen monitort op een kwaliteitsvolle manier in functie van haar interne kwaliteitszorg;
  • De Nestor ook bekend staat als kennis- en hulpcentrum en als baken van vertrouwen en haar PR daarop richt;
  • De Nestor binnen de domeinen van haar doelstellingen een breed en flexibel aanbod heeft aan opleidingen en op maat kan werken van de klant;
 • De Nestor investeert in het onderhouden van een breed zakelijk netwerk.