In het multifunctioneel praktijkcentrum te Mariakerke beschikt De Nestor over een heus brandlabo met ruimte voor praktische proeven en oefeningen. Door gebruik te maken van dit brandlabo kunnen deelnemers aan de opleidingen “Evacuatie & Brand” op een realistische manier verschillende scenario’s oefenen.

Zintuigen

DeNestor-BrandLabo1De simulatieruimte prikkelt alle zintuigen van de deelnemers: ze ervaren onder andere de hitte van een brand, ruiken de typische brandgeur en leren zo onder stress de juiste handelingen te stellen.

Realistisch oefenen zorgt voor gedragsverandering”

De oefenscenario’s worden door één of twee deelnemers tegelijk uitgevoerd onder begeleiding van ervaren instructeur. Alle simulaties worden uitgevoerd onder gecontroleerde omstandigheden. Een dubbel uitgevoerde besturing – digitaal en analoog – zorgt voor veilige oefenomstandigheden. De oefenruimte is voorzien op het gebruik van verschillende soorten blusmiddelen.

Theorie & Praktijk

DeNestor_BrandLabo3De opleidingen “Evacuatie & Brand” bestaan steeds uit een interactief theoriegedeelte en actief praktijkdeel.

De link tussen theorie en praktijk wordt gelegd in het brandlabo. Door het uitvoeren van brandproefjes en demonstreren van basisprincipes kunnen deelnemers beter het begrip “brand” bevatten en begrijpen hoe brand zich in de praktijk gedraagt.

DeNestor_BrandLabo2De themamuur met als onderwerpen “Detectie”, “Evacuatie” en “Kleine blusmiddelen” brengt op een aanschouwelijke manier de verschillende onderdelen van de brandpreventie en -bestrijding naar voor. De werking van verschillende soorten detectoren, een brandmeldcentrale of een RWA worden duidelijk en tastbaar weergegeven.

De themamuur laat ook duidelijk zien dat niet elke brandblusser geschikt is voor eender welke brand. Demonstratietoestellen en opengewerkte modellen verklaren de werking van de verschillende kleine blusmiddelen.

Om zelf te ervaren hoe het er aan toe gaat tijdens zo een realistische opleiding kan je hier inschrijven.

DE NESTOR GEEFT OOK ADVIES

Bij De Nestor kan je ook terecht voor advies door één van onze consultant-preventieadviseurs. Heb je vragen over de risicoanalyse brand, het aanbrengen van signalisatie, het plaatsen van blusmiddelen of het opmaken van een brandpreventiedossier, neem dan snel contact op.