Algemeen

 • Opleidingen impliceert het samenbrengen van mensen en dit vormt een verhoogd risico op overdracht van het Coronavirus. 
 • Deze maatregelen zijn dan ook noodzakelijk om de gezondheid van zowel deelnemers, docenten als medewerkers te beschermen.
 • Wij nemen deze preventieve maatregelen ernstig en gaan er van uit dat iedereen die aan een opleiding deelneemt deze ook strikt zal respecteren. 
 • Wie ziek is blijft thuis! Wanneer iemand voor aanvang van de opleiding symptomen vertoont, kan niet worden deelgenomen aan de opleiding. Deze symptomen zijn: hoesten, extreme vermoeidheid, verlies van geur of smaak, koorts (lichaamstemperatuur van meer dan 37,3° C).  Onze annuleringsvoorwaarden zijn daarom aangepast.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Tijdens de praktische opleidingen en in situaties waar een afstand van 1,5 meter niet kan gerespecteerd worden, is het dragen van een mondmasker verplicht.
  De deelnemer dient zelf één of meerdere mondmaskers mee te brengen.
 • Gebruikte mondmaskers worden ofwel terug meegenomen naar huis, ofwel bij het restafval gegooid.
 • Andere persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen, helm, veiligheidsharnas, enz. kunnen niet meer door het opleidingscentrum ter beschikking worden gesteld en moeten dus door de deelnemers zelf worden meegebracht.
 • Wanneer de persoonlijke beschermingsmiddelen niet worden meegebracht, kan niet worden deelgenomen aan de opleiding

Aankomst

 • Om de maatregelen van social distancing te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk om het uur van aankomst van de deelnemers voldoende te spreiden.

  Wij verwelkomen de deelnemers vanaf 15 minuten voor aanvang van hun opleiding. Respecteer bij het binnenkomen steeds een onderlinge afstand van 1,5 meter.

  Wie vroeger aankomt, vragen wij om buiten of in de auto te wachten. Personen die te laat aankomen, zullen niet meer kunnen deelnemen aan de opleiding.
 • In de hal is een ontsmettingszuil voorzien zodat iedereen bij aankomst de handen kan ontsmetten.
 • Na aankomst neemt iedereen plaats op één van de stoelen in de cafetaria.

Catering, cafetaria & koffiehoek

 • Het cateringaanbod tijdens de opleidingen werd aangepast. Er zal geen koffiekoek meer worden aangeboden. Voor opleidingen die een volledige dag in beslag nemen, zal een assortiment broodjes voorzien worden. Deze broodjes zullen individueel verpakt zijn.
 • Iedereen dient voor het nuttigen van de maaltijd de handen te wassen of te ontsmetten.
 • Wij vragen alle deelnemers om na het nuttigen van de maaltijd alle afval in de juiste vuilbak te gooien (rest en PMD), en de tassen op de kar te plaatsen. Gelieve de verpakking van de broodjes niet in de tassen te steken.
 • In de cafetaria kunnen maximaal 18 personen plaatsnemen. De stoelen mogen niet verplaatst worden.
 • In de koffiehoek mogen maximaal vijf personen tegelijk aanwezig zijn. Er zijn markeringen op de grond die toelaten om afstand te bewaren.

Leslokalen

 • In de lokalen zijn ofwel evenveel stoelen aanwezig als er maximaal aantal deelnemers zijn toegelaten, ofwel zijn stoelen die niet mogen gebruikt worden gemarkeerd met waarschuwingslint.
 • De stoelen mogen niet verplaatst worden.

Toiletten

 • Om de afstandsregels te kunnen respecteren is slechts één persoon tegelijk toegelaten in de ruimte met urinoirs (conform de regelgeving i.f.v. het aantal wasbakken).
 • Het handen wassen na ieder toiletbezoek is verplicht.
 • Ieder lesdeel is maximaal 01u45. Wij vragen om toiletbezoek tijdens de lesdelen te vermijden teneinde ons toe te laten de gemeenschappelijke delen te ontsmetten en te reinigen. Het is niet toegestaan het leslokaal te verlaten wanneer andere groepen in de gemeenschappelijke delen aanwezig zijn.

Handen wassen / ontsmetten

 • Er zijn wastafels in de toiletten. Het wassen van de handen met water en zeep is de meest efficiënte methode om de verspreiding van het virus te voorkomen.
 • Er zijn ontsmettingszuilen voorzien aan de ingang, de doorgang naar de leslokalen en de doorgang in de praktijkloods.
 • Na afloop van ieder lesdeel is het verplicht de handen te wassen of te ontsmetten.

Reiniging / ontsmetting

 • Er zijn procedures voor het in de loop van iedere opleidingsdag periodiek ontsmetten van alle contactoppervlakken. 
 • Wanneer gebruik wordt gemaakt van arbeidsmiddelen zoals heftrucks of hoogwerkers zullen deze tussen iedere deelnemer ontsmet worden.
 • Lokalen worden meerdere keren per dag verlucht.

Non-conformiteit

Bij het niet naleven van deze afspraken zal niet (verder) kunnen deelgenomen worden aan de opleiding, maar blijft de volledige opleidingskost verschuldigd.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

Volg volgende voorzorgsmaatregelen om het risico op besmetting te beperken:

 1. Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Hoe je best je handen wast, zie je in onderstaande afbeelding. Het gebruik van speciale wasgels is niet nodig, gewone zeep volstaat.
 2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 3. Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 4. Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
 5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Contacteer je huisarts.
 6. Vermijd nauw contact met zieke personen.
 7. Vermijd het aanraken van contactoppervlakken die door veel personen worden aangeraakt of raak niets aan dat niet nodig is.
 8. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.