Algemeen

 • Het bedrijf dient te voldoen aan de algemene richtlijnen van de overheid met betrekking tot de Corona preventiemaatregelen (zie ook Generieke Gids FOD WASO).
 • Indien er specifieke instructies zijn voor bezoekers, leveranciers of contractors, ontvangen wij deze graag per kerende en (ruim) voor aanvang van de opleiding.
 • Er moet voor alle deelnemers voldoende mogelijkheid zijn om de handen te wassen / te ontsmetten.
 • Deelnemers met symptomen (zoals hoesten, niezen, keelpijn, …) en een verhoogde lichaamstemperatuur (vanaf 37,3° C) kunnen niet deelnemen aan de opleiding.

Lokalen

 • Het leslokaal dient voor aanvang van de opleiding ontsmet te zijn, met aandacht voor de contactoppervlakken.
 • Het leslokaal moet gedurende de volledige opleiding of op regelmatige tijdstippen goed geventileerd worden.
 • De opstelling in het leslokaal moet een voortdurende minimumafstand van 1,5 meter tussen de deelnemers garanderen.
 • Analoog met de eisen voor het onderwijs gaan wij uit van een minimale oppervlakte per deelnemer van 4 m2 en bijkomend 8 m2 voor de docent.
 • Ook tijdens de pauzes en de lunch moet een minimumafstand van 1,5 meter gerespecteerd worden.
 • De ruimte voor het nemen van de pauze’s, het sanitair en de gemeenschappelijke delen (zoals trappen, gangen, …) dienen periodiek ontsmet te worden.

Arbeidsmiddelen

 • Er dienen voldoende ontsmettingsmiddelen voorzien te zijn om de arbeidsmiddelen tussen het gebruik door iedere deelnemer te ontsmetten.
 • Het ontsmetten wordt uitgevoerd door de deelnemer die het arbeidsmiddel heeft gebruikt.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Deelnemers dienen bij situaties waar de minimumafstand niet kan gegarandeerd worden, mondmaskers te dragen. Dit is geen alternatief om in een leslokaal meer personen te laten plaatsnemen.
  Het bedrijf en / of de deelnemers dienen zelf in deze mondmaskers te voorzien.
 • De instructeur zal voor zichzelf wegwerphandschoenen en masker(s) meebrengen. Zonder specifieke instructies zal hij deze na gebruik wegwerpen bij het restafval.

Non-conformiteit

 • Bij het niet naleven van deze afspraken zal de opleiding niet kunnen doorgaan, maar blijft de opleidingskost verschuldigd.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

Volg volgende voorzorgsmaatregelen om het risico op besmetting te beperken:

 1. Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Hoe je best je handen wast, zie je in onderstaande afbeelding. Het gebruik van speciale wasgels is niet nodig, gewone zeep volstaat.
 2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 3. Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 4. Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
 5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Contacteer je huisarts.
 6. Vermijd nauw contact met zieke personen.
 7. Vermijd het aanraken van contactoppervlakken die door veel personen worden aangeraakt of raak niets aan dat niet nodig is.
 8. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.