Hervé Buisset
Directeur

Vinciane Colson
Opleidingsadministratie
Boekhouding
Personeel

Ingrid Manssens
Opleidingsadministratie

Carine De Pauw
Relatiebeheer

Geert Bultinck
Consultant-Preventieadviseur

Nigel Buisset
Docent
Verpleegkundige

Johan Machtelinckx
Docent
Preventieadviseur

Jan Vanwelden
Docent
Preventieadviseur

Ralph Pensis
Docent
e-learning expert

Dr. Jean-Paul Van Der Sypt
Toezichthoudend arts