ACHTERLIGGEND KADER

Door de mobiliteitsproblemen is de kijk op mobiliteit vlug aan het wijzigen. De vele files zijn de reden waarom meer en meer werknemers ervoor kiezen om de weg van en naar het werk al fietsend af te leggen. Onder andere daardoor maakt (elektrisch) fietsen de laatste jaren een steile opgang. En dat kunnen we alleen maar toejuichen. Vaker de fiets nemen bevordert onze gezondheid. Bovendien draagt fietsen van en naar het werk bij aan een oplossing voor de huidige mobiliteitsproblemen. Bedrijven en overheid beseffen dit en dragen hun steentje bij om het gebruik van de fiets nog meer te promoten.

De keerzijde van de medaille? Het aantal ongevallen met fietsers neemt sterk toe. Daarom is een opleiding veilig fietsen van en naar het werk zeker nodig. Een fietser is altijd een zwakke weggebruiker, zeker ten opzichte van een auto of vrachtwagen. Bij een ongeval trekt een fietser altijd aan het kortste eind. Bij ongevallen met fietsers is er naast het persoonlijke leed ook een belangrijke impact op de maatschappelijke kost. Doet een fietsongeval zich voor op de weg huis-werk of tijdens dienstverplaatsingen? Dan wordt dit gelijkgesteld met een arbeidsongeval en lopen de kosten voor bedrijven op.

Bedrijven die preventie belangrijk vinden, zullen daarom hun werknemers informeren, motiveren en opleiden om veilig op weg te gaan met de fiets. En zullen zich inschrijven op onze opleiding veilig fietsen van en naar het werk.

OPLEIDING VEILIG FIETSEN VAN EN NAAR HET WERK IN DE VORM VAN WORKSHOPS

Veilig onderwegOpleiding veilig fietsen van en naar het werk, bij De Nestor natuurlijk

Deze drie uur durende workshop focust op:

  • het onder controle houden van de fiets en de situatie
  • zien en gezien worden
  • veilige fietsroutes

Eerst is er een theoretische inleiding en nadien (indien mogelijk) een oefening rond een vrachtwagen. Vervolgens maken we in groep een korte rit rond het bedrijf waarbij we specifieke fietssituaties bespreken. We sluiten de opleiding af in het theorielokaal. Om praktische redenen is de groepsgrootte voor deze opleiding beperkt.

De grote fietsquiz

Deze workshop brengen we onder de vorm van een heuse quiz. Op die manier vragen we op een geanimeerde manier  aandacht voor fietsveiligheid. De deelnemers lossen in kleine groepen de meerkeuzevragen op. Tussendoor worden ze geprikkeld met sportvragen over de grote rondes. De quiz vergt ook enige handigheid van de deelnemers.

Kunnen we je ook helpen met een opleiding voor chauffeurs?