De Nestor beschikt over een on-line tool voor het beheer van de interne noodplannen. Deze tool laat de verschillende actoren toe het intern noodplan van een bedrijf of site te raadplegen. Naast deze on-line tool wordt ook de mogelijkheid geboden om de documenten op papier te beheren en een lokale off-line versie op te zetten.