Vanaf 16 maart 2020 werden alle opleidingen in het kader van de nascholingen vakbekwaamheid opgeschort. Hierdoor konden chauffeurs wiens vervaldatum van de code 95 verstreek niet langer voldoen aan de verplichtingen om de vakbekwaamheid te verlengen.

De Vlaamse Overheid maakte bekend dat vanaf 11 mei 2020 de nascholingen vakbekwaamheid weer van start mogen gaan en besliste tegelijk dat er een uitstel werd voorzien voor de chauffeurs die hun code 95 niet hebben kunnen verlengen omwille van de Coronamaatregelen.

Aan alle chauffeurs met een rijbewijs waarvan de code 95 vervalt tussen 16 maart 2020 en 29 september 2020 wordt uitstel verleent tot 30/09/2020 om de vereiste nascholingen alsnog te volgen. Binnenkort zal er door de Federale Overheid een Koninklijk Besluit gepubliceerd worden waardoor dit uitstel wordt bekrachtigd.

Geldigheid attesten

Attesten van de eerder gevolgde nascholingen hebben een geldigheidsduur van vijf jaar. Om te vermijden dat opleidingen door de Coronacrisis niet meer in aanmerking zouden komen voor het verlengen van de vakbekwaamheid, wordt de geldigheidsduur van attesten die vervallen in de periode van 16 maart 2020 tot 29 september 2020 verlengd tot 30/09/2020.

Opleidingen met 3 uur praktijk achter het stuur

Voor de opleidingen met 3 uur praktijk achter het stuur geldt dat het praktijkgedeelte binnen de zestig dagen na de theorie moet voltooid zijn. Door de opschorting van de opleidingen kwam ook deze termijn in het gedrang. De overheid heeft zopas (update 07/05/2020 om 17:45) beslist dat wie de theorie heeft gevolgd na 8 januari 2020 en voor 16 maart 2020 tot 30/09/2020 de tijd krijgt om het praktijkgedeelte te volgen.

De federatie van opleidingscentra moedigt personen die de theorie reeds hebben gevolgd aan om zo snel als mogelijk de praktijksessie in te plannen zodat deze als leermoment toch aansluit bij het theoriegedeelte.

Document FOD Mobiliteit en Vervoer – Covid19

 

 

logo De Nestor klein zwartTerug naar Blogoverzicht