Uitstel code 95 Europees goedgekeurd. De Europese rijbewijzen (en dus ook de Belgische) waarvan de geldigheid verstrijkt na 31 januari 2020 en voor 1 september 2020 worden met 7 maanden verlengd. Deze verlenging geldt in de hele EU.

Deze verlenging geldt zowel voor de (algemene) geldigheidsdatum van het rijbewijs, als voor de geldigheid van de categorieën. Dit betekent dat de code 95 eveneens met 7 maanden verlengd wordt als de geldigheid ervan verstrijkt na 31 januari 2020 en voor 1 september 2020.

Ook de code T voor bezoldigd vervoer die verstrijkt na 15 maart en voor 30 september 2020 wordt verlengd tot en met 30 september 2020.

Uitstel code 95Geldigheid attesten code 95

Attesten van de eerder gevolgde nascholingen hebben een geldigheidsduur van vijf jaar. Om te vermijden dat opleidingen door de Coronacrisis niet meer in aanmerking zouden komen voor het verlengen van de vakbekwaamheid, wordt de geldigheidsduur van attesten die vervallen in de periode van 16 maart 2020 tot 29 september 2020 verlengd tot 30/09/2020.

Opleidingen met 3 uur praktijk achter het stuur

Voor de opleidingen met 3 uur praktijk achter het stuur geldt dat het praktijkgedeelte binnen de zestig dagen na de theorie moet voltooid zijn. Door de opschorting van de opleidingen kwam ook deze termijn in het gedrang. De overheid heeft zopas (update 07/05/2020 om 17:45) beslist dat wie de theorie heeft gevolgd na 8 januari 2020 en voor 16 maart 2020 tot 30/09/2020 de tijd krijgt om het praktijkgedeelte te volgen.

De federatie van opleidingscentra moedigt personen die de theorie reeds hebben gevolgd aan om zo snel als mogelijk de praktijksessie in te plannen zodat deze als leermoment toch aansluit bij het theoriegedeelte.

FOD Mobiliteit – volledige nota over de genomen maatregelen
Koninklijk besluit

Stel opleidingen Code 95 niet uit

Een uitstel van de code 95 voor 7 maanden lijkt aanlokkelijk, maar er wordt verwacht dat de geldigheid van heel veel rijbewijzen zal verstrijken in het voorjaar van 2021. Wie opleidingen nu uitstelt, loopt het risico om volgend jaar uit de boot te vallen. Het is immers goed mogelijk dat begin 2021 de Corona beperkingen nog gelden en de capaciteit van de opleidingscentra is gehalveerd.

 

 

 

 

logo De Nestor klein zwartTerug naar Blogoverzicht